Üsküdar Dış Cephe Mantolama

ÜSKÜDAR
DIŞ CEPHE MANTOLAMA USTASI


Dış Cephe Mantolama, Isı Yalıtımı Nedir?


1. Uygulama Yüzey Hazırlığı

Dış cephe ısı yalıtım uygulamasına başlamadan önce uygulama yapılacak yüzeyin mekanik sağlamlığı ve uygulamaya uygunluğu kontrol edilmelidir. Yeni yapılarda duvar dış yüzeyleri basınçlı su ile temizlenmeli ve eski yapılarda yüzey üzerinde bulunabilecek; toz, kir, yağ, harç kalıntıları veya parçacıklar var ise arındırılmalıdır.

Dış cephe ısı yalıtım uygulaması, yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C üzerinde ve +30°C altında olduğu koşullarda yapılmalıdır.

Eski yapılarda uygulama yüzeyi üzerinde bulunabilecek sıvalar, kabarmalar, çatlaklar kazınmalı ve gerekli noktalar, yüzey yapısına uygun mekanik özellikte ve kalınlıkta tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 1


2. Subasman Profilinin Montajı

Dış cephe ısı yalıtım sistemini darbe, zemin rutubeti, vb. etkilere karşı korumak ve sisteme terazisinde bir başlangıç vermek amacıyla, yerden minimum 30 cm yukarıda, bina çevresini saracak şekilde subasman profilleri montajı yapılmalıdır.

Profillerin ölçüsü, sistem yapısına ve binanın ihtiyaç duyacağı ısı yalıtım performansına göre belirlenmiş yalıtım levhalarının kalınlığına göre belirlenmelidir.

Subasman profilleri, uygulama yüzeyine uygun tespit elemanları ile sabitlenmelidir ve köşe birleşim noktalarında uç kısımları 45°açıyla kesilerek ve uçlar arasında minimum 1 mm mesafe kalacak şekilde birbirlerine sabitlenmelidirler.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 2


3. Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcının Hazırlanması ve Levhaların Yapıştırılması

Uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne göre polimer-çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı uygulaması iki şekilde yapılabilir;

a) Yüzey eğrilikleri olan kısımlar için: noktasal öbek ve kenarlar boyunca şerit yöntemi

b) Düz yüzeyler için: taraklı mala uygulaması yöntemi

Isı yalıtım levhaları, uzun kenarı yatay yerleşecek şekilde subasman profili üzerine aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilmelidir. Maksimum teması sağlamak ve yüzeyde seviye değişikliklerini önlemek için yapıştırılan levhalar, mastar yardımıyla gönyeye alınmalıdır.

Isı yalıtım levhaları, birbirlerine yarım levha uzunluğunda şaşırtmalı ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmelidir ve yapının köşe kısımlarında da şaşırtmalı uygulama devam etmelidir.

Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken yapıştırma harcının, levhalar arası birleşim boşluklarına sızmamasına dikkat edilmelidir.

Pencere, kapı, vb. cephe açıklıklarının köşelerinde yalıtım levhaları köşelere bir bütün olarak konulmalı ve levha üzerinde boşluk ebadına göre diş açılmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey düzgünlüğü sürekli kontrol edilmelidir.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 3


4. FKD veya FKD-S Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

Dübelleme işlemi, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasından 24 saat sonra başlamalıdır.

Sistemde kullanılacak mekanik dübel çeşidi ve uzunluğu, üretici firma teknik bilgileriyle uyumlu şekilde uygulama yüzeyi yapısına, ısı yalıtım levhasının kalınlığına ve cephe üzerinde oluşabilecek mekanik yük kriterlerine göre belirlenmelidir.

Dübel gövdesi ile aynı çapa sahip matkap ucu ile ısı yalıtım levhaları üzerine delik açılmalı ve dübel başlıklarına uygun havşa açma aparatı seçilerek havşa başlıkları açılmalıdır. Dübeller bu başlıklara çakılarak yerleştirilmeli ve başlık etrafında kalan boşluklar, pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için sıva ile kapatılmalıdır.

Levha başına kullanılacak dübel sayısı; köşelere birer adet ve levha merkezine bir adet olmak üzere toplam 5 adettir. Yapı üzerinde bulunan kenar ve köşe kısımlarda ve açıklıklarda dübel sayısı sıklaştırılmalıdır.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 4


5. Kenar ve Köşe Profillerinin Uygulanması

Bina cephesi kenar ve köşeleri ve kapı, pencere bölümlerinin kenar ve köşe bölümleri cephede en fazla mekanik zorlanma ve sonucunda kaplamalarda çatlama riski ile karşı karşıya bulunan bölümlerdir. Bu bölümlerde düzgün ve dayanıklı bir detay oluşturmak için yapıda uygun şekilde fileli veya filesiz alüminyum veya PVC profiller kullanılmalıdır.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 5


6. Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı ve Donatı Filesinin Uygulanması

İlk kat sıva tabakası, ısı yalıtım levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra çelik mala kullanarak, tüm yüzeyleri kaplayacak şekilde uygulanmalı ve harcın kuruması beklenmeden mala yardımıyla donatı filesi, yukarıdan aşağı doğru harç içerisine eşit şekilde yerleştirilmelidir.

Donatı filesinde sürekli bir performans elde etmek için, kesişim/birleşim noktalarında veya ek yerlerinde birbiri üzerine 10 cm file bindirmesi yapılmalıdır.

Cephedeki kenar ve köşelerde güçlendirme profilleri kullanılmamış ise, donatı filesi, köşelerde en az 25 cm döndürülmelidir ve köşelerde kesilmemelidir.

lk kat fileli sıva uygulamasından en az 4 – 5 saat sonra ikinci kat sıva uygulamasına geçilir.

Yüzeyde oluşabilecek çatlakların önlenmesi için her katta 2 mm olacak şekilde sıva uygulaması yapılmalı ve toplam kalınlık 4 mm’yi geçmemelidir.

Cephe üzerinde bulunan pencere, kapı köşeleri gibi zayıf bölgeler için takviye file parçaları kullanılmalıdır. Ek parçalar, pervaz köşelerinden 45° çapraz şekilde ilk kat sıva tabakası ile donatı filesi arasına yerleştirilmelidir.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 6


7. Dekoratif Son Kat Kaplama ve/veya Boya Uygulaması

Son kat dekoratif kaplama ve/veya boya uygulamasından önce yüzey emiciliğini dengelemek ve kaplama ile yüzey arasındaki aderansı artırmak amacıyla astar uygulaması yapılmalıdır.

Dekoratif son kat kaplama ve/veya boya uygulaması, ikinci kat sıva ve astar uygulamaları tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 6 – 7 gün sonra) yapılmalıdır.

Dekoratif kaplama harcı çelik veya plastik mala ile uygulanır ve yüzey üzerinde son aşamada kullanılan kaplama malzemesi özelliğine göre perdah malası kullanılarak tekstür oluşturulur.

Dekoratif kaplamanın kurumasından sonra dış cephe boyası (akrilik esaslı, silikonlu, vb.) uygulaması yapılır ve sistem bitirilir.

Üsküdar Dış Cephe Mantolama Uygulama 7


8. Uygulama Tavsiyeleri

Rutubetli veya rutubet oranı giderek artan dış cephe duvarlarda mekanik koruma ve nem önleme uygulamaları tamamlanmadan ısı yalıtımı uygulaması yapılmamalıdır.

Uygulama esnasında ısı yalıtım levhaları, uzun süre açık şekilde dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca uygulamada kullanılacak levhaların kuru bir alanda muhafaza edilmeleri ve uygulama esnasında kuru ısı yalıtım levhalarının kullanılması gerekmektedir.

Dış cephe iskelesi, rahat uygulamaya imkan verebilecek şekilde, binadan yeterli derecede uzak mesafede yapılmalıdır.

Sistemin doğru şekilde uygulanabilmesi için çok sıcak havalarda, direkt güneş altında ve/veya aşırı rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Yapılarda subasman seviyesini, olası dış kaynaklı etki ve mekanik darbelerden korumak için, yüksek dayanımlı çelik hasır donatı ile güçlendirilmiş mekanik dayanımlı subasman katmanı oluşturulması tavsiye edilmektedir.


DIŞ CEPHE MANTOLAMANIN FAYDALARI


* Isıl Konfor

" Isı yalıtımı " sayesinde yaşam alanının her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanarak ısıtma ve soğutma ihtiyaçları azaltılır.


* Isı Kayıp ve Kazançlarının Azaltılması

" Dış cephe ısı yalıtımı " yapılmamış yapıların cephelerinden aşırı derecede ısı kaçakları ya da kazançları meydana gelebilir ve eğer bu problem ortadan kaldırılmazsa büyük miktarda enerji tüketimi ve dolaylı maliyetlerine sebep olur. " Dış cephe mantolama sistemi ", yapının dış çevresinde hava sızdırmaz bir bariyer oluşturarak hava kayıp/kazançlarına neden olan tüm boşluk, kılcal çatlak vb. kısımları mühürler.


* Yoğuşmanın Önlenmesi

Yapı içinde bulunan sıcak ve nemli havanın, yapısal bölümlere sızıp soğuk bir yüzey ile karşılaşması ve bünyesindeki su buharı taşıma kapasitesinin düşmesi sonucu katman yüzeyinde yoğunlaşmasıdır.

Yapı bünyesine " dış cephe mantolama sistemi " uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller, çünkü yoğuşma noktası sıcaklığı, yalıtımlı yapının dış cephesine doğru kayar ve iç katmanlarda yoğuşma riski ortadan kalkar. Buhar geçirimli bir yalıtım malzemesinin kullanımı, su buharının geçirimine imkan tanıyarak yapının nefes almasını sağlayarak yoğuşma riskini daha da azaltır.


* Isı Köprülerinin Ortadan Kaldırılması

" Dış cephe mantolama sistemi ", uygulandığı yapının dış çevresinde sürekli bir katman oluşturduğu için, mevcut yapılarda ısı köprüleri büyük oranda azaltılırken, yeni yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılır. Bu sebeple, var olan ısı köprülerini (örnek. dış kiriş ve kolon birleşim noktalarını) yalıtım ile kaplamak, kayda değer ısı kayıplarını engeller ve


* Duvarlarda Rutubet Oluşumunun Önlenmesi

Mevcut dış duvarlarda meydana gelen rutubetin büyük bir kısmı nem penetrasyonu, nem artımı veya yoğuşma (özellikle yüzey yoğuşması) kaynaklı meydana gelmektedir. Bu durum cephe duvarlarında küf veya mantar oluşumuna sebep olur.

Özellikle bina dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım sistemi ile ısıl dengenin kurulması ve mevcut yapı bileşenlerinde yenileme çalışmaları (örnek.eksik veya hasarlı sıvaların yenilenmesi, kötü durumdaki harçların kazınması ve yeniden uygulanması, vb.) yapı cephesinde uzun süreli koruma sağlar.


* Yangın Koruma Performansı

Mineral yün ile yapılan dış cephe yalıtım sistemi uygulamaları, yapısal yangın koruma gerekliliklerini en üst düzeyde karşılamaktadır. Taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler, EUROCLASS (Avrupa Harmonize Sınıflandırma Sistemi) normlarına göre en yüksek yanmazlık sınıfı A1 sınıfındadır.


* Gürültünün Önlenmesi

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlayarak yapı içerisindeki yaşam kalitesini kaydan değer şekilde artırmaktadır.